Archiwa

Na dzień 3 sierpnia 2020 w naszym przedszkolu brak wolnych miejsc.

W lipcu przedszkole w Halinowie pełni dyżur wakacyjny. Utworzono 6 grup: grupy I, II i III – sale w budynku przedszkola, grupy IV, V, i VI grupy w budynku szkoły. Informacje o przydziale grup u wychowawców oraz na tablicach informacyjnych w wejściach przedszkola i szkoły.
W czasie dyżuru wakacyjnego przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.00. Sekretariaty w budynku A i budynku C czynne w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —>>>

dzdzp

Szanowni Rodzice.
Od 25 maja, porozumieniu z organem prowadzącym, uruchomiamy Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w ZSP w Halinowie. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 stosowne oświadczenia, zostały zakwalifikowane do pobytu w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, o czym rodzice zostali telefonicznie poinformowani.

Pozostali rodzice, jeśli uznają potrzebę przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęć skorzystania z zajęć opiekuńczych zobowiązani są złożyć w sekretariacie wypełnioną i podpisaną Deklarację i Oświadczenie. Druki dostępne są poniżej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor ZSP i jest ona zależna od możliwości placówki, w związku ze szczególnymi wymaganiami zawartymi w wytycznych GIS.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>. Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Deklaracje i oświadczenie można zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. Rodzice mają wstęp tylko do wyznaczonych stref obiektu do czego bezwzględnie Państwa zobowiązujemy.
Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześniezrobimy wszyst ko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Grupa „Motylki” pracuje zdalnie w domach. Przy pomocy rodziców, dzieci podczas spotkań on-line z Paniami, utrwalały wiadomości o Polsce, min. rozpoznawały symbole narodowe, poznały historię powstania Polski, miasta. Ponadto dzieci wykonywały sumiennie karty pracy oraz robiły pracę plastyczną.

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Z szacunku do niej Motylki uczyły się w jaki sposób chronić i dbać o nasze środowisko.

Celem zajęć tygodniowych było rozwijanie zainteresowań pracą w różnych zawodach oraz ukazanie przydatności wykonywania tych zawodów. Przedszkolaki dowiedziały się, że każdy zawód jest potrzebny i że ludzką pracę należy szanować. Podczas spotkania on-line opowiedziały czym zajmują się i jakie zawody wykonują ich rodzice. Z zaangażowaniem wykonywały również zadania przesłane przez wychowawczynie.

Czytaj więcej

Stokrotki w ostatnich dniach poznawały zwierzęta egzotyczne i zwierzęta z wiejskiego podwórka. Przedszkolaki zainspirowane zajęciami rysowały, wylepiały i tworzyły teatrzyk zwierzątek. Dziękujemy za zdjęcia.

Czytaj więcej

Stokrotki wraz z nadejściem miesiąca maja świętowały Dzień Ziemi oraz obchodziły Dzień Flagi. Prace plastyczne przedszkolaków zostały wykonane różnymi technikami i z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Czytaj więcej

Podczas tego tematu dzieci wykorzystywały swoje domowe zabawki, książeczki, a także gry i układanki. Każdy przedmiot wykorzystany był do zdobywania wiedzy na temat zwierząt z wiejskiej zagrody i na pewno przyniósł oczekiwany efekt. Nasze dzieciaczki poprzez zabawę poznały zwierzęta, utrwaliły nazwy
a także dowiedziały się, co przynosi człowiekowi hodowla zwierząt gospodarskich.

Czytaj więcej

Podczas tematu zwierząt z wiejskiej zagrody dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych. Z pomocą rodziców oraz pomysłami nauczycielek stworzyły niesamowite prace, które można podziwiać w naszej galerii.

Czytaj więcej

Przedszkolaki wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem przygotowywały zdrowe i smaczne koktajle z naturalnego jogurtu, mleka i bananów. Dobierając odpowiednie proporcje składników wykonywały smakowity i zdrowy koktajl. Trzeba przyznać, że spora część przedszkolaków pomaga w takich pracach swoim rodzicom, co można było zaobserwować w trakcie „kucharzenia”! Oczywiście zakończenie było najsmaczniejsze, co widać na przesłanych zdjęciach!

Niezapominajki razem ze swoimi paniami spotykają się online wykorzystując platformę Microsoft Teams. Jest to świetna okazja do zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb dzieci, jaką jest kontakt z rówieśnikami. Jednak panie sprytnie wykorzystują ten czas na wspólną naukę i zabawę. Przygotowane prezentacje multimedialne pomagają świetnie zaangażować wszystkie przedszkolaki do udziału w zajęciach podczas których dzieci przeliczają, głoskują, śpiewają, a nawet wykonują prace plastyczne.

Szanowni Rodzice.
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w ZSP w Halinowie od dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>
oraz na stronie internetowej ZSP w Halinowie

Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Liczba miejsc w naszej placówce będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22 maja do godz. 20.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są poniżej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

W poprzednim tygodniu dzieci z grupy Maki poznały zwierzęta gospodarskie, maszyny i narzędzia rolnicze. Nauczyły się, jakie korzyści przynosi hodowla wybranych zwierząt oraz jak wygląda praca na wsi. Wykonały traktory z rolek po papierze i nie zapominały o gimnastyce. Przedszkolaki chętnie bawiły się również z literką „K”. Bardzo dziękuję Rodzicom za wszystkie przysłane zdjęcia i współpracę.

Czytaj więcej

Zobacz wyniki konkursu i nagrodzone prace.

1

Dzieci miały okazję porozmawiać z rodzicami o zasadach zdrowego odżywiania. Przedszkolaki przeliczały kolorowe owoce i warzywa, malowały farbami, tworzyły serca zdrowego żywienia i układały piramidę. Podsumowaniem i utrwaleniem tygodnia zajęć był quiz wiedzy. Sądzimy, że opanowały wiedzę z tego zakresu. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

Czytaj więcej

Pomysły dzieci i rodziców były ciekawe i inspirujące dla tworzenia własnoręcznie skomponowanych przysmaków. Dziękujemy! W domach w ramach zajęć kulinarnych dzieci przygotowywały potrawy pod hasłem „Kolorowe witaminki”. Były sałatki owocowe i soki. Ze zdjęć wywnioskować można, że były pyszne.

Czytaj więcej

W dniach 04-08 maja realizowaliśmy cykl zajęć z zakresu tematyki prozdrowotnej. Rozpoczęliśmy tematem „Jak dbamy o zdrowie”, podczas którego dzieci miały takie zadania jak: zagadki węchowe „Co tak pachnie?”, dotykowe „Przybory toaletowe”. Zasady higieny też zostały opanowane dzięki proponowanym zajęciom oraz dbałości rodziców i świadomości dzieci. A dbanie o uzębienie dla Żuczków to nie kłopot. Niektórzy nawet odegrali rolę lekarza, a ich pacjentem było młodsze rodzeństwo. Na szczęście to była tylko zabawa.

Czytaj więcej

Hasło to przyświecało domowym aktywnościom naszych Mróweczek, które w czasie zabaw na odległość dowiedziały się:

  • co to jest piramida żywienia, poznały kolejność jej pięter i zasadę ich ułożenia,
  • jak odróżnić produkty zdrowe od niezdrowych,
  • jakie produkty muszą jeść by być zdrowym,
  • o tym, że nadmierne spożywanie słodyczy szkodzi zdrowiu,
  • jakie są zdrowe zamienniki słodyczy,
  • czemu służy aktywność ruchowa.

Czytaj więcej

Grupa „Pszczółki” pracuje zdalnie w domach. Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci wykonują piękne prace i poznają świat. Od niedawna łączą się też z wychowawcami dzięki platformie do wideokonferencji.

Biedronki bardzo aktywnie spędzają czas wolny podczas koronawirusa. Po wykonaniu zadań wysłanych przez Panie jest również czas na relaks.
Pozdrowienia dla wszystkich Biedroneczek.

W ubiegłym tygodniu podczas nauki zdalnej Biedronki realizowały temat związany z naszą Ojczyzną. Łącząc się on-line z Paniami, przedszkolaki utrwalały wiadomości dotyczące Polski, min. rozpoznawały symbole narodowe, poznały historię powstania Polski, miasta Warszawy oraz jej herb. Dzieciaki rozwiązywały karty pracy oraz wykonały pracę plastyczną – piękną flagę zamkniętą w przezroczystej koszulce.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę.

Czytaj więcej

Nasze Rumianki nie nudzą się w wolnym czasie, a nawet robią różne doświadczenia. Dziękujemy za zdjęcia!

Podczas zajęć o tematyce patriotycznej Rumianki dowiedziały się jak wygląda mapa naszego kraju, gdzie jest stolica, jak brzmi hymn. Oto przepiękne flagi Rumianków wykonanych w domu.

W zeszłym tygodniu skupiliśmy się na rozmowach o naszym pięknym kraju. Dzieci – obserwowały domy z najbliższej okolicy, rozwiązywały zagadki związane z tematem, zgadywały kto mieszka w jakim domu. Na koniec miały za zadanie zbudować domy ze swoich klocków.

Zobacz wyniki konkursy —>>>

W poprzednim tygodniu dzieci z grupy Maki łącząc się online ze swoją panią utrwaliły wiadomości na temat Polski. Podczas nauki w domu odśpiewały hymn, wykonały flagę i godło, a także piankową mapę naszego kraju. Zapoznały się z tradycyjnymi tańcami ludowymi i wysłuchały legendy „Wars i Sawa”. Przedszkolaki spędzały również aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej

To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej dla każdej grupy wiekowej. Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa polskiego i utrwaliły symbole narodowe. Poznały stolicę Polski podczas wirtualnej wycieczki po Warszawie. Wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę i godło, kotyliony. Układały puzzle, tworzyły mapę, kolorowały. Zbudowały również własne domy i domki. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie.

Czytaj więcej