Archiwa

Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych. Od zwykłej kropki wszystko się zaczyna. Przekonały się o tym przedszkolaki z grupy Maki, które musiały pozbierać kropki z podłogi. Zadanie było utrudnione, ponieważ zbierały je w jednorazowych rękawiczkach. Super zabawą okazało się wzajemne rysowanie kropek na kartkach, które dzieci miały zawieszone na sobie.

Czytaj więcej

W tym roku nasze przedszkole po raz pierwszy przystąpiło do ogólnopolskiej akcji ”Zdrowo i Sportowo”, której organizatorem jest Kids&Sport. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci od najmłodszych lat. W ramach akcji my- nauczyciele dzieci 3 i 4- letnich chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia ruchowe, które będziemy przeprowadzać na podstawie przygotowanych przez organizatora projektu materiałów. Pierwsze zajęcia już za nami. 15 września w dniu Międzynarodowego Dnia Kropki, dzieci z grup przedszkolnych, bawiły się kolorowymi kropkami rozwijając swoje umiejętności motoryczne i nawiązując ze sobą bliższe relacje.

Czytaj więcej

15 września nasze Biedroneczki, które jak wiecie są w kropeczki, brały udział w kropkowych zabawach. Kropki towarzyszyły nam tego dnia podczas wielu aktywności. Wszystkie dzieci wykazały się niezwykłą spostrzegawczością, kreatywnością i pomysłowością podczas wykonywania kolejnych zadań.

Czytaj więcej

Od 1 września 2020 roku nasi najmłodsi wracają do przedszkola. Ze względu na ogłoszoną epidemię musimy dostosować zasady jego funkcjonowania do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zapoznajmy się z obowiązującymi zasadami i wspólnie przestrzegajmy ich. ZSP w Halinowie ma przygotowaną strategię działania i jesteśmy gotowi na funkcjonowanie w trudnych i dynamicznie zmieniających się warunkach. Nauczyciele na zebraniach rad pedagogicznych zostali zapoznani z nowymi procedurami. Zapraszamy do lektury Rodziców.

Z dniem 11 września 2020 skończył się ustalony okres adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci.

Nowe zasady w zakładce Regulaminy —>>>

W dniach 28 i 31 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00 – 12.00
nowi Rodzice wraz z pociechami mogą zobaczyć jak funkcjonuje przedszkole.
W tym roku w dniach adaptacyjnych mogą uczestniczyć tylko nowoprzyjęte dzieci z jednym rodzicem.

Obowiązkowa dla rodzica maseczka oraz dezynfekcja rąk.

W godzinach 10.00 – 12.00 zapraszamy do sal zajęć grup: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Rumianki na specjalnie przygotowane zajęcia adaptacyjne. W grupie Skrzaty zajęcia otwarte odbędą się w poniedziałek w godzinach 10.00 – 12.00. W piątek wychowawczyni tej grupy nie będzie obecna – zaprasza na poniedziałek.

W pozostałych grupach na nowe dzieci czekają wychowawczynie.
Mamy nadzieję, że dni adaptacyjne ułatwią Państwa dzieciom przystosowanie się do nowych wyzwań czekających ich w roku szkolnym 2020/2021.

Pierwsze zebranie rodziców planowane jest na poniedziałek 7 września godzina 18.00.

Listy dzieci oraz informacje o salach zajęć znajdziecie Państwo po wejściu do budynku przedszkola i szkoły na tablicach informacyjnych.

Szanowni Państwo. W dniu 26 sierpnia 2020 ukazało się nowe, 4 uaktualnienie wytycznych GIS.
Podstawowe zmiany przedstawione poniżej wpłyną na modyfikacją świeżo wydanego przeze mnie zarządzenia.
„Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.”
„W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.”

Ustalam okres adaptacyjny na pierwsze 2 tygodnie września. Oznacza to, że rodzice nowych dzieci dostaną pozwolenie odprowadzenia pociech bezpośrednio do sal zajęć.

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się i przestrzeganie szczególnych procedur w okresie epidemii. Rodziców obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek. W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców.
Rodzic dzieci grup przedszkolnych: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki wchodzi z dzieckiem do części wspólnej – szatni w budynku przedszkola. Po przebraniu dziecko przekazywane jest wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza dziecko do właściwej sali.
Rodzic dzieci z oddziałów przedszkolnych: Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki wchodzi z dzieckiem wejściem głównym do budynku szkoły, gdzie w części wspólnej przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi, który nadzoruje przebranie dziecka i odprowadza je do właściwej sali.
Rodzic dzieci z oddziałów 0a, 0b, 0c, 0d oraz Krasnale i Skrzaty wchodzi z dzieckiem do szkoły wejściem do szatni, gdzie po przebraniu przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi i niezwłocznie opuszcza szatnie.
W czasie dni adaptacyjnych opiekun dziecka, może przebywać w placówce z zachowaniem wszystkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Zaleca się ograniczenie liczby rodziców do niezbędnego minimum, umożliwiając zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 – obowiązują od 1 września 2020

W dniach 28 i 31 sierpnia 2020 r. w godzinach 9.00 – 12.00
nowi Rodzice wraz z pociechami mogą zobaczyć jak funkcjonuje przedszkole.
W tym roku w dniach adaptacyjnych mogą uczestniczyć tylko nowoprzyjęte dzieci z jednym rodzicem.

Obowiązkowa dla rodzica maseczka oraz dezynfekcja rąk.
W godzinach 10.00 – 12.00 zapraszamy do sal zajęć grup: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Rumianki na specjalnie przygotowane zajęcia adaptacyjne. W grupie Skrzaty zajęcia otwarte odbędą się w poniedziałek w godzinach 10.00 – 12.00. W piątek wychowawczyni tej nie będzie obecna – zaprasza na poniedziałek.

W pozostałych grupach na nowe dzieci czekają wychowawczynie.
Mamy nadzieję, że dni adaptacyjne ułatwią Państwa dzieciom przystosowanie się do nowych wyzwań czekających ich w roku szkolnym 2020/2021.

Pierwsze zebranie rodziców planowane jest na poniedziałek 7 września godzina 18.00.

Szanowni Rodzice.
Informacje o organizacji pracy przedszkola będą pojawiały się w ostatnim tygodniu wakacji – od 24 sierpnia 2020. Obecnie wszystkie nauczycielki przebywają na urlopach. W sekretariacie Zespołu można dowiedzieć się w jakiej grupie będzie dziecko. Wyprawki, wychowawców grup, godziny pracy i inne ważne informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa przekażemy Państwu w ostatnim tygodniu.
Dla nowych dzieci z grup: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Rumianki oraz dwóch nienazwanych jeszcze grupy przewidziane są zajęcia adaptacyjne, które odbędą się 28 i 31 sierpnia 2020.
Proszę spokojnie oczekiwać szczegółowych informacji.

Na dzień 3 sierpnia 2020 w naszym przedszkolu brak wolnych miejsc.

W lipcu przedszkole w Halinowie pełni dyżur wakacyjny. Utworzono 6 grup: grupy I, II i III – sale w budynku przedszkola, grupy IV, V, i VI grupy w budynku szkoły. Informacje o przydziale grup u wychowawców oraz na tablicach informacyjnych w wejściach przedszkola i szkoły.
W czasie dyżuru wakacyjnego przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.00. Sekretariaty w budynku A i budynku C czynne w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej —>>>

dzdzp

Szanowni Rodzice.
Od 25 maja, porozumieniu z organem prowadzącym, uruchomiamy Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w ZSP w Halinowie. Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 stosowne oświadczenia, zostały zakwalifikowane do pobytu w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, o czym rodzice zostali telefonicznie poinformowani.

Pozostali rodzice, jeśli uznają potrzebę przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęć skorzystania z zajęć opiekuńczych zobowiązani są złożyć w sekretariacie wypełnioną i podpisaną Deklarację i Oświadczenie. Druki dostępne są poniżej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor ZSP i jest ona zależna od możliwości placówki, w związku ze szczególnymi wymaganiami zawartymi w wytycznych GIS.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>. Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Deklaracje i oświadczenie można zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. Rodzice mają wstęp tylko do wyznaczonych stref obiektu do czego bezwzględnie Państwa zobowiązujemy.
Procedury umieszczone są poniżej. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześniezrobimy wszyst ko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Grupa „Motylki” pracuje zdalnie w domach. Przy pomocy rodziców, dzieci podczas spotkań on-line z Paniami, utrwalały wiadomości o Polsce, min. rozpoznawały symbole narodowe, poznały historię powstania Polski, miasta. Ponadto dzieci wykonywały sumiennie karty pracy oraz robiły pracę plastyczną.

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Z szacunku do niej Motylki uczyły się w jaki sposób chronić i dbać o nasze środowisko.

Celem zajęć tygodniowych było rozwijanie zainteresowań pracą w różnych zawodach oraz ukazanie przydatności wykonywania tych zawodów. Przedszkolaki dowiedziały się, że każdy zawód jest potrzebny i że ludzką pracę należy szanować. Podczas spotkania on-line opowiedziały czym zajmują się i jakie zawody wykonują ich rodzice. Z zaangażowaniem wykonywały również zadania przesłane przez wychowawczynie.

Czytaj więcej

Stokrotki w ostatnich dniach poznawały zwierzęta egzotyczne i zwierzęta z wiejskiego podwórka. Przedszkolaki zainspirowane zajęciami rysowały, wylepiały i tworzyły teatrzyk zwierzątek. Dziękujemy za zdjęcia.

Czytaj więcej

Stokrotki wraz z nadejściem miesiąca maja świętowały Dzień Ziemi oraz obchodziły Dzień Flagi. Prace plastyczne przedszkolaków zostały wykonane różnymi technikami i z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Czytaj więcej

Podczas tego tematu dzieci wykorzystywały swoje domowe zabawki, książeczki, a także gry i układanki. Każdy przedmiot wykorzystany był do zdobywania wiedzy na temat zwierząt z wiejskiej zagrody i na pewno przyniósł oczekiwany efekt. Nasze dzieciaczki poprzez zabawę poznały zwierzęta, utrwaliły nazwy
a także dowiedziały się, co przynosi człowiekowi hodowla zwierząt gospodarskich.

Czytaj więcej

Podczas tematu zwierząt z wiejskiej zagrody dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastyczno-technicznych. Z pomocą rodziców oraz pomysłami nauczycielek stworzyły niesamowite prace, które można podziwiać w naszej galerii.

Czytaj więcej

Przedszkolaki wraz z rodzicami lub starszym rodzeństwem przygotowywały zdrowe i smaczne koktajle z naturalnego jogurtu, mleka i bananów. Dobierając odpowiednie proporcje składników wykonywały smakowity i zdrowy koktajl. Trzeba przyznać, że spora część przedszkolaków pomaga w takich pracach swoim rodzicom, co można było zaobserwować w trakcie „kucharzenia”! Oczywiście zakończenie było najsmaczniejsze, co widać na przesłanych zdjęciach!

Niezapominajki razem ze swoimi paniami spotykają się online wykorzystując platformę Microsoft Teams. Jest to świetna okazja do zaspokojenia jednej z podstawowych potrzeb dzieci, jaką jest kontakt z rówieśnikami. Jednak panie sprytnie wykorzystują ten czas na wspólną naukę i zabawę. Przygotowane prezentacje multimedialne pomagają świetnie zaangażować wszystkie przedszkolaki do udziału w zajęciach podczas których dzieci przeliczają, głoskują, śpiewają, a nawet wykonują prace plastyczne.

Szanowni Rodzice.
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w ZSP w Halinowie od dnia 25 maja 2020 roku.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00. W tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.

W związku z powyższym należy do dnia 21 maja 2020, do godz. 12.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony
TUTAJ —>>>
oraz na stronie internetowej ZSP w Halinowie

Jednocześnie proszę wypełnić Oświadczenie Rodziców —>>>, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Po wypełnieniu deklaracji i oświadczenia oraz ich podpisaniu, należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkolahalinow@halinow.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w ZSP w Halinowie – wrzucając do zamkniętej i zabezpieczonej skrzynki, znajdującej się przy wejściu głównym do Zespołu od ul. Okuniewskiej.

Liczba miejsc w naszej placówce będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22 maja do godz. 20.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.
Procedury umieszczone są poniżej
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
i oddziałach przedszkolnych w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie placówki, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

W poprzednim tygodniu dzieci z grupy Maki poznały zwierzęta gospodarskie, maszyny i narzędzia rolnicze. Nauczyły się, jakie korzyści przynosi hodowla wybranych zwierząt oraz jak wygląda praca na wsi. Wykonały traktory z rolek po papierze i nie zapominały o gimnastyce. Przedszkolaki chętnie bawiły się również z literką „K”. Bardzo dziękuję Rodzicom za wszystkie przysłane zdjęcia i współpracę.

Czytaj więcej

Zobacz wyniki konkursu i nagrodzone prace.

1

Dzieci miały okazję porozmawiać z rodzicami o zasadach zdrowego odżywiania. Przedszkolaki przeliczały kolorowe owoce i warzywa, malowały farbami, tworzyły serca zdrowego żywienia i układały piramidę. Podsumowaniem i utrwaleniem tygodnia zajęć był quiz wiedzy. Sądzimy, że opanowały wiedzę z tego zakresu. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

Czytaj więcej

Pomysły dzieci i rodziców były ciekawe i inspirujące dla tworzenia własnoręcznie skomponowanych przysmaków. Dziękujemy! W domach w ramach zajęć kulinarnych dzieci przygotowywały potrawy pod hasłem „Kolorowe witaminki”. Były sałatki owocowe i soki. Ze zdjęć wywnioskować można, że były pyszne.

Czytaj więcej

W dniach 04-08 maja realizowaliśmy cykl zajęć z zakresu tematyki prozdrowotnej. Rozpoczęliśmy tematem „Jak dbamy o zdrowie”, podczas którego dzieci miały takie zadania jak: zagadki węchowe „Co tak pachnie?”, dotykowe „Przybory toaletowe”. Zasady higieny też zostały opanowane dzięki proponowanym zajęciom oraz dbałości rodziców i świadomości dzieci. A dbanie o uzębienie dla Żuczków to nie kłopot. Niektórzy nawet odegrali rolę lekarza, a ich pacjentem było młodsze rodzeństwo. Na szczęście to była tylko zabawa.

Czytaj więcej

Hasło to przyświecało domowym aktywnościom naszych Mróweczek, które w czasie zabaw na odległość dowiedziały się:

  • co to jest piramida żywienia, poznały kolejność jej pięter i zasadę ich ułożenia,
  • jak odróżnić produkty zdrowe od niezdrowych,
  • jakie produkty muszą jeść by być zdrowym,
  • o tym, że nadmierne spożywanie słodyczy szkodzi zdrowiu,
  • jakie są zdrowe zamienniki słodyczy,
  • czemu służy aktywność ruchowa.

Czytaj więcej