Archiwa

Każda Biedronka doskonale zna już pojęcia mały – większy – największy. Wprowadzenie i utrwalenie tych pojęć ułatwiły kolorowe obrazki, przy pomocy których przedszkolaki mogły samodzielnie porównywać wielkości.