Archiwa

21.04.2017r Stokrotki uczestniczyły w zajęciach, które przybliżyły im ginący zawód – garncarza. Pan Kristian Nowak opowiedział dzieciom o glinie jako podstawowym surowcu wykorzystywanym dawniej w garncarstwie i rzeźbiarstwie. Zaprezentował również koło garncarskie, na którym wykonywał garnuszki. Przedszkolaki poznały proces powstawania naczyń glinianych. Na koniec każde dziecko mogło własnoręcznie wykonać swój gliniany garnuszek. „Stokrotki” były zachwycone efektem końcowym.