Archiwa

Szanowni Państwo.
Od dnia 8 kwietnia 2019r. w 3 jednostkach oświatowych tj.: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach zostanie rozpoczęta akcja strajkowa, która będzie trwała do odwołania.
W związku z zaistniałą sytuacją realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych przedszkola i szkoły jest bardzo ograniczona.
Rodzice wszystkich placówek zostali poinformowani o planowanym strajku poprzez dzienniki elektroniczne i informacje umieszczone w szkołach i przedszkolach. Informacjami na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkół będą dysponowali na bieżąco dyrektorzy tych placówek. Ponadto rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w okresie strajku, o którym informacja znajduje się poniżej.
ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:
– oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki;
– wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Jako władze Gminy Halinów nie mamy niestety wpływu na zaistniałą sytuację.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i pomoc w tych trudnych dla środowiska szkolnego dniach.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
Lidia Kołakowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie
Wioletta Ceglińska
Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
Wioletta Śledziewska

Zobacz całe pismo —>>>?