Archiwa

Od 8 kwietnia 2019 aż do odwołania ze względu na strajk
w ZSP w Halinowie obowiązuje inna organizacja zajęć:
• wszystkie dzieci z przedszkola rodzic zaprowadza do sali numer 3 w budynku przedszkola;
• wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych, w tym również oddziałów zerowych rodzic zaprowadza do sali numer 6 w części budynku dla oddziałów przedszkolnych;
• wszyscy uczniowie klas 1- 5 zgłaszają się do sali numer 20;
• wszyscy uczniowie klas 6-8 zgłaszają się do biblioteki dla klas starszych (budynek gimnazjum).

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 odbywa się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas 1 -7 są to dni wolne od zajęć edukacyjnych na mocy Zarządzenia Dyrektora ZSP w Halinowie. Organizujemy zajęcia świetlicowe, ale ze względu na trwający strajk, a także priorytet w organizacji egzaminu ósmoklasisty – możliwości przedszkola i szkoły są bardzo ograniczone.