Archiwa

Rekrutacja właściwa i uzupełniająca dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020 zakończona. Przedszkole i oddziały przedszkolne nie dysponują już wolnymi miejscami. W maju tworzone będą grupy przedszkolne z przyjętych dzieci. Postaramy się w miarę możliwości uwzględnić prośby rodziców dotyczące łączenia w jednej grupie wskazanych rówieśników. Na pisemne prośby rodziców, o ile nie zostały jeszcze złożone w sekretariacie, czekamy do 15 maja. Grupy kontynuujące wychowanie przedszkolne nie ulegają zmianie.