Archiwa

Szanowni Rodzice.
Prosimy o wypełnienie Upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola lub Oddziałów Przedszkolnych wraz z załącznikiem dla każdej upoważnionej osoby. Wasze dziecko, oprócz samych rodziców, mogą odebrać z przedszkola tylko osoby wskazane w upoważnieniu.
Druk upoważnienia do odbioru —>>>

Prosimy również o podpisanie zgody na upowszechnianie i publikację wizerunku Waszego dziecka. Chcemy w naszym przedszkolu pokazywać prace dzieci, przedstawiać na naszej stronie internetowej relacje z uroczystości, wycieczek i innych ważnych wydarzeń.
Druk zgody na upowszechnianie wizerunku dziecka—>>>

Jeżeli Rodzice życzą sobie by ich dziecko uczestniczyło w zajęciach religii wypełniają WNIOSEK —>>>