Archiwa

Wszystkie dzieci lubią ruch dlatego przedszkolaki z grupy Maki chętnie biorą udział w zajęciach sportowych i zabawach przy muzyce. Takie zajęcia sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtują estetykę i harmonię ruchów, a także poczucie rytmu. Celem głównym jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności oparte na naturalnej potrzebie ruchu.