Archiwa

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się i przestrzeganie szczególnych procedur w okresie epidemii. Rodziców obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek. W przedszkolu wydziela się strefy dostępne dla rodziców.
Rodzic dzieci grup przedszkolnych: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki wchodzi z dzieckiem do części wspólnej – szatni w budynku przedszkola. Po przebraniu dziecko przekazywane jest wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza dziecko do właściwej sali.
Rodzic dzieci z oddziałów przedszkolnych: Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki wchodzi z dzieckiem wejściem głównym do budynku szkoły, gdzie w części wspólnej przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi, który nadzoruje przebranie dziecka i odprowadza je do właściwej sali.
Rodzic dzieci z oddziałów 0a, 0b, 0c, 0d oraz Krasnale i Skrzaty wchodzi z dzieckiem do szkoły wejściem do szatni, gdzie po przebraniu przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi i niezwłocznie opuszcza szatnie.
W czasie dni adaptacyjnych opiekun dziecka, może przebywać w placówce z zachowaniem wszystkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Zaleca się ograniczenie liczby rodziców do niezbędnego minimum, umożliwiając zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19 – obowiązują od 1 września 2020