Archiwa

Szanowni Państwo. W dniu 26 sierpnia 2020 ukazało się nowe, 4 uaktualnienie wytycznych GIS.
Podstawowe zmiany przedstawione poniżej wpłyną na modyfikacją świeżo wydanego przeze mnie zarządzenia.
„Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.”
„W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.”

Ustalam okres adaptacyjny na pierwsze 2 tygodnie września. Oznacza to, że rodzice nowych dzieci dostaną pozwolenie odprowadzenia pociech bezpośrednio do sal zajęć.