Archiwa
  1. W okresie 29.03.2021r. – 11.04.2021r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie poprzez zawieszenie zajęć stacjonarnych.
  2. Zajęcia wychowania przedszkolnego będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wykorzystamy dobrze znaną z zebrań rodziców aplikację Microsoft Teams.
  3. W kalendarzu aplikacji Microsoft Teams zorganizowane są spotkania dla dzieci. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z „Zasadami funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.
  4. Ze względu na nieobecności nauczycieli spowodowane chorobami lub opieką nad własnymi dziećmi, w niektórych grupach zorganizowane są zastępstwa z innymi nauczycielami.
  5. Zachęcam Rodziców do zorganizowania w domu stanowiska dla dziecka do nauki na odległość. To nowa sytuacja i wymaga pomocy i zaangażowania Rodziców. Nie wiemy jak długo potrwa. Dla dzieci sześcioletnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązek uczestniczenia w zajęciach.
  6. Udzielamy wsparcia w przypadku problemów z logowaniem lub instalacją aplikacji. Kontakt przez dziennik – zgłaszanie problemów do wychowawcy lub bezpośrednio do wicedyrektora Jana Rutkowskiego.
  7. Na wniosek rodziców dzieci uprawnionych do pobytu w przedszkolu Przedszkole i Oddziały Przedszkolne organizują zajęcia stacjonarne.
  8. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko dziecka, grupę lub oddział przedszkolny, godziny pobytu, nazwę jednostki zatrudnienia rodzica oraz oświadczenie wykonywania pracy na jej terenie. Skan podpisanego wniosku przesyłamy na maila ZSP w Halinowie szkolahalinow@halinow.pl najpóźniej dzień przed wskazanym terminem pobytu dziecka w przedszkolu.

Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość