Archiwa

Dzieci z grupy 0c, każdą okazję wykorzystują do zdobywania nowych umiejętności. Na początku tygodnia, w którym realizowany był temat „Idzie jesień przez świat”, dzieci przyniosły i posegregowały dary jesieni, tworząc kącik przyrodniczy. Temat ten był doskonałą okazją do kształtowania kompetencji matematycznych, dlatego przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie i dodawanie towarzyszyły dzieciom prawie każdego dnia.