Archiwa

Dnia 2 listopada 2021r., na prośbę przedszkolaków z grupy 0b, zostały zorganizowane grupowe zajęcia logopedyczne, prowadzone przez logopedę p. Urszulę Balcerowicz. Ciekawostką był fakt, że większość pomocy dydaktycznych, wykorzystanych podczas zajęć, została własnoręcznie wykonana przez podopiecznych, którzy systematycznie uczestniczą w terapii. Ponadto, tego dnia pełnili oni również funkcję pomocników pani Urszuli oraz prezentowali swoim kolegom liczne ćwiczenia aparatu artykulacyjno-fonacyjno-oddechowego. Podczas zajęć stworzono dzieciom możliwość usprawniania warg, języka, podniebienia miękkiego; wykonywania ćwiczeń sprzyjających racjonalnemu gospodarowaniu powietrzem w czasie artykulacji i odpoczynku (w tym kształtowa prawidłowej pozycji spoczynkowej języka); ćwiczenia koncentracji uwagi na wykonywanej czynności dydaktycznej; usprawniania motoryki małej i dużej. Przedszkolaki chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu z logopedą.