Archiwa

Statut Przedszkola w Halinowie.
Rada Pedagogiczna Przedszkola w Halinowie w dniu 30 listopada 2017 roku uchwaliła Statut Przedszkola. Jest on zgodny z ustawą Prawo Oświatowe.
Z dniem 1 września 2018 wprowadzono zmiany w Statucie. Zmiany —>>>

Koncepcja Pracy Przedszkola

Umowa pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem – dotyczy dzieci grup i oddziałów przedszkolnych.
Uwaga. Dzieci sześcioletnie nie podpisują umowy. W przypadku korzystania z oferty stołówki szkolnej rodzice samodzielnie dokonują zgłoszenia i rozliczenia.

Regulamin przyprowadzania i odbierani dzieci w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych ZSP w Halinowie.

Wniosek o zorganizowanie lekcji religii.