Archiwa

W roku szkolnym 2019/2020 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

  • 9 września 2019, godzina 18.00. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
  • 28 października 2019, godzina 18.00. Wstępna diagnoza przedszkolna.
  • 20 stycznia 2020, godzina 18.00. Podsumowanie działań w I semestrze, wnioski do pracy w II semestrze.
  • 16 marca 2020, godzina 18.00. Zebranie informacyjne.
  • 27 kwietnia 2020, godzina 18.00. Zebranie przedszkola i oddziałów przedszkolnych Gotowość szkolna. Diagnoza przedszkolna.