Archiwa

W roku szkolnym 2023/2024 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

  • 4 września 2023, godzina 17.30. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców, zasady funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych, statut i regulaminy regulujące pracę jednostki.
  • 23 października 2023, godzina 17.30. Wstępna diagnoza przedszkolna.
  • 29 stycznia 2024, godzina 17.30. Podsumowanie działań w I półroczu, wnioski do pracy w II półroczu.
  • 18 marca 2024, godzina 17.30. Zebranie informacyjne.
  • 22 kwietnia 2024, godzina 17.30. Zebranie rodziców dzieci 6-letnich. Gotowość szkolna.
  • 20 maja 2024, godzina 17.30. Zebranie rodziców dzieci 3 – 5-letnich Diagnoza przedszkolna.

Godzina zebrań może być zmieniona po wspólnym ustaleniu z wychowawcami i rodzicami, w zależności od godzin pracy grup.