Archiwa

W roku szkolnym 2020/2021 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

  • 7 września 2020, godzina 18.00. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
  • 26 października 2020, godzina 18.00. Wstępna diagnoza przedszkolna.
  • 11 stycznia 2021, godzina 18.00. Podsumowanie działań w I półroczu, wnioski do pracy w II półroczu.
  • 15 marca 2021, godzina 18.00. Zebranie informacyjne.
  • 26 kwietnia 2021, godzina 18.00. Zebranie przedszkola i oddziałów przedszkolnych Gotowość szkolna – tylko dla grup sześciolatków (zmiana)
  • 24 maja 2021, godzina 18.00 dla pozostałych grup. Diagnoza przedszkolna

Godzina zebrań może być zmieniona po wspólnym ustaleniu z wychowawcami i rodzicami, w zależności od godzin pracy grup.