Archiwa

W roku szkolnym 2021/2022 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

  • 6 września 2021, godzina 18.00. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
  • 25 października 2021, godzina 18.00. Wstępna diagnoza przedszkolna.
  • 17 stycznia 2022, godzina 18.00. Podsumowanie działań w I półroczu, wnioski do pracy w II półroczu.
  • 14 marca 2022, godzina 18.00. Zebranie informacyjne.
  • 25 kwietnia 2022, godzina 18.00. Zebranie przedszkola i oddziałów przedszkolnych. Gotowość szkolna – tylko dla grup sześciolatków.
  • 23 maja 2022, godzina 18.00 dla pozostałych grup. Diagnoza przedszkolna

Godzina zebrań może być zmieniona po wspólnym ustaleniu z wychowawcami i rodzicami, w zależności od godzin pracy grup.