Archiwa

W roku szkolnym 2022/2023 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

  • 5 września 2022, godzina 17.30. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców, zasady funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych, statut i regulaminy regulujące pracę jednostki.
  • 24 października 2022, godzina 17.30. Wstępna diagnoza przedszkolna.
  • 23 stycznia 2023, godzina 17.30. Podsumowanie działań w I półroczu, wnioski do pracy w II półroczu.
  • 27 marca 2023, godzina 17.30. Zebranie informacyjne.
  • 24 kwietnia 2023, godzina 17.30. Zebranie tylko dla grup sześciolatków. Gotowość szkolna.
  • 22 maja 2023, godzina 17.30. Zebranie dla pozostałych grup. Diagnoza przedszkolna.

Godzina zebrań może być zmieniona po wspólnym ustaleniu z wychowawcami i rodzicami, w zależności od godzin pracy grup.