Archiwa

W roku szkolnym 2017/2018 planowane są zebrania rodziców dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych:

4 września 2017, godzina 18.00. Spotkanie informacyjne, wybór przedstawicieli Rady Rodziców.

4 grudnia 2017, godzina 18.00. Wstępna diagnoza przedszkolna.

29 stycznia 2018 w godzinach 18.00 – 20.00. Dzień otwarty. Indywidualne rozmowy z rodzicami: podsumowanie działań w I semestrze, wnioski do pracy w II semestrze.

23 kwietnia 2018, godz. 18.00 – zebranie dla oddziałów zerowych. Informacja o gotowości szkolnej dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

14 maja 2018, godzina 18.00. Zebranie przedszkola i oddziałów przedszkolnych (z wyjątkiem zerówek). Diagnoza przedszkolna.