Archiwa

Organizacja pracy przedszkola podczas dyżuru wakacyjnego.
Do przedszkola na wakacyjny dyżur zakwalifikowały się dzieci, których rodzice złożyli w sekretariacie deklaracje woli korzystania z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Zobacz wakacyjne grupy przedszkolne. —>>>

Szatnie dla dzieci podczas dyżuru wakacyjnego znajdują się:
• grupa 1, 2, 3, 4 – budynek przedszkola;
• grupy 5, 6 – piwnica w budynku szkoły.

Podczas dyżuru wakacyjnego nie obowiązuje przydział szafek i wieszaków. Wykorzystujemy szafki i wieszaki wolne, według dowolnej kolejności, zgodnie z sugestiami wychowawczyń grup.

Opłatę za pobyt w przedszkolu oraz za wyżywienie należy uiścić niezwłocznie po zakończeniu pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym.

Rodzic, którego dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 5 godzin jest zobowiązany wykupić wyżywienie dla dziecka.

Przedszkole w ZSP w Halinowie pełni dyżur wakacyjny w sierpniu 2019 roku


Przyjmowanie wniosków na dyżur wakacyjny zakończone. Szczegółowe informacji o godzinach pracy grup podamy przed sierpniowym dyżurem wakacyjnym.


Prosimy o rozważne wypełnienie deklaracji woli korzystania dziecka z dyżuru wakacyjnego, a także bieżące informowanie nas o każdej zmianie w Państwa planach. Jest to bardzo ważne przy planowaniu urlopów dla nauczycielek wychowania przedszkolnego.

  1. Deklarację woli korzystania dziecka z dyżuru wakacyjnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie rodzice składają do 10 maja 2019r. do wychowawców grup lub w sekretariacie Zespołu – Halinów, ul. Okuniewska 115, tel. 783 – 60- 90 w godzinach 8.00 – 16.00.
  2. Rodzice dziecka z innej jednostki niż ZSP w Halinowie zobowiązani są wypełnić Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola lub Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
  3. Rodzice dzieci z ZSP w Halinowie wypełniają upoważnienie tylko w przypadku zmiany danych osób upoważnionych.

Wniosek – Deklaracja woli korzystania z dyżuru wakacyjnego SIERPIEŃ 2019 – HALINÓW
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – HALINÓW

Przedszkole w ZSP w Okuniewie pełni dyżur wakacyjny w lipcu 2019 roku

Prosimy o przemyślane wypełnienie deklaracji o korzystaniu dziecka z dyżuru wakacyjnego. Jest to bardzo ważne przy planowaniu urlopów dla nauczycielek wychowania przedszkolnego. Dlatego prosimy o rozwagę w deklarowaniu dyżuru, a także bieżące informowanie nas o każdej zmianie w Państwa planach.

Deklaracje składamy osobiście od dnia 1 marca 2019r do 10 maja 2019r. w sekretariacie szkoły (ul.Szkolna 4) w godzinach 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu 22 7837124. Deklaracje złożone po terminie będą oczekiwały na liście rezerwowej.

Wniosek – Deklaracja woli korzystania z dyżuru wakacyjnego LIPIEC 2019 – OKUNIEW
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – OKUNIEW