Archiwa

Przedszkole w Halinowie pełni dyżur wakacyjny od 1 do 31 lipca 2018 roku.

Szanowni Rodzice.
Prosimy o skrupulatne i przemyślane wypełnienie deklaracji o korzystaniu dziecka z dyżuru wakacyjnego. Jest to bardzo ważne przy planowaniu urlopów również dla naszych nauczycielek wychowania przedszkolnego.
Dlatego prosimy o rozwagę w deklarowaniu dyżuru, a także bieżące informowanie nas o każdej zmianie w Państwa planach.

  1. Deklarację rodziców o korzystaniu z dyżuru wakacyjnego dziecka w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie rodzice składają do dnia 31 maja 2018 roku u wychowawczyń grup lub w sekretariacie Zespołu. Deklaracje są dostępne u wychowawczyń grup lub do wydrukowania poniżej.
  2. Rodzice dzieci z naszego przedszkola już mają podpisaną umowę, która obowiązuje do 31 sierpnia 2018 roku.
  3. Rodzice dzieci z innych jednostek składają w dwóch egzemplarzach podpisaną umowę z naszym przedszkolem o świadczenie usług dla dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego do dnia 6 czerwca 2018 w sekretariacie Zespołu. Brak podpisanej umowy w terminie do 7 czerwca 2018 skutkuje niezakwalifikowaniem dziecka na wakacyjny dyżur.Wzór umowy dostępny w sekretariacie Zespołu lub do wydrukowania poniżej.

Deklaracja rodziców o korzystaniu z dyżuru wakacyjnego

Umowa o świadczenie usług dla dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego Przedszkola (lipiec 2018r).