Archiwa

Rok szkolny 2016/2017


Biedronki uczestniczące w zajęciach koła „Happy Songs” doskonalą swoje umiejętności językowe. Przedszkolaki potrafią już bezbłędnie przeliczać do 10. W czasie zajęć dzieci brały udział w zabawach ruchowych i plastycznych utrwalających poznane liczebniki.


„Happy songs”- zajęcia języka angielskiego dla Biedronek
Biedronki uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego „Happy Songs”. Celem zajęć jest osłuchanie z językiem, a także poznanie podstawowego słownictwa. Języka angielskiego uczymy się głównie przez piosenki i zabawy ruchowe. Do tej pory przedszkolaki zrealizowały tematy z zakresu: „Colours”, „Christamas time”, „Snowman” i „Fruits”.


Rok szkolny 2015/2016

20151209_152348„HAPPY SONGS” – zabawy muzyczno-językowe
„Happy songs” to koło zainteresowań dedykowane dzieciom przejawiającym zainteresowanie nauką języków obcych i chętnie uczestniczącym w zabawach muzycznych ze śpiewem. Uczestnikami zajęć są dzieci 3–letnie z grup Mróweczek i Żuczków. Prowadzące zabawy: Natalia Szulim i Marta Woźnica.
Nadrzędnym celem zajęć jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy muzyczne i ruchowe oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.
Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.


Happy Songs – Przeliczanie
Dzieci biorące udział w zajęciach dodatkowych „Happy songs” doskonalą swoje umiejętności językowe. Przedszkolaki bezbłędnie przeliczały kolorowe guziki, a także w czasie zabawy ruchowej „Walking in the jungle” liczyły swoje kroki.


Dnia 9 grudnia 2015 odbyły się pierwsze zajęcia koła „Happy songs”. Tematem przewodnim spotkania były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Dzieci poznały zimową piosenkę pt. „Snowflake”, do której wykonywały specjalny taniec.