Archiwa

Rok szkolny 2017/2018

Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w budynku szkoły.
W godzinach 7.00 – 8.00 dzieci z oddziału Maki przebywają w oddziale Bratki – sala 5, a dzieci z oddziału Niezapominajki przebywają w oddziale Stokrotki – sala 6.
W godzinach 17.00 – 18.00 dzieci z oddziałów Rumianki i Bratki przebywają w oddziale Maki – sala 8,
a dzieci z oddziału Stokrotki przebywają w oddziale Niezapominajki – sala 7.

Grupa I Rumianki
sala nr 4.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Anna Domańska
Magdalena Wojtyńska
a_domanska m_wojtynska
Grupa II Bratki
sala nr 5.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Joanna Mataszek
Agnieszka Zarzycka
j_mataszek zarzycka
Grupa III Stokrotki
sala nr 6.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Natalia Szulim
Marta Woźnica
n_szulim m_woznica
Grupa IV Niezapominajki
sala nr 7.
Godziny pracy 8.00 – 18.00
Wychowawczynie:
Luiza Błaszczak
Katarzyna Chmielewska
l_blaszczak W okresie
1.09. – 30.12. 2017
panią Katarzynę Chmielewską zastępuje
p. Luiza Błaszczak oraz
p. Izabela Gryz.
Grupa V Maki
sala nr 8.
Godziny pracy 8.00 – 18.00
Wychowawczynie:
Monika Borucka
Izabela Lesińska
mborucka igryz