Archiwa

rok szkolny 2018/2019

Oddział 0 A
Wychowawca
Monika
Koprowicz-Waszczuk
sala 20
Plan zajęć:
codziennie 8.00 – 13.00
monika_kw Oddział 0 B
Wychowawca
Magdalena Szulim
sala 215

Plan zajęć:
codziennie 8.00 – 13.00

magda _s
Oddział 0 C
Wychowawczynie:
Beata Gójska
Anna Krupa-Szczepańska

sala 218

Plan zajęć:
codziennie 7.50 – 17.00

b_gojska a_krupa
Oddział 0 D
Wychowawczynie:
Edyta Lesińska (zast. Agnieszka Zarzycka)
Dorota Płoszaj
sala 217

Plan zajęć:
codziennie 7.50 – 17.00

zarzycka d_ploszaj
Oddział 0 E
Wychowawczynie:
Katarzyna Chmielewska
Luiza Błaszczak
sala 7

Plan zajęć:
codziennie 8.00 – 18.00

k_chmielewska l_blaszczak