Archiwa

W roku szkolnym 2016/2017 wybrano wariant II ubezpieczenia.

Kwota ubezpieczenia 10 000,00zł.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu.