Archiwa

„WE SING, WE PLAY, WE SPEAK”- zabawy z językiem angielskim


Zabawy z językiem angielskim – Mróweczki 16.03.2017
The world of colours – świat kolorów. Utrwalanie nazw kolorów.


Zabawy ruchowe i zajęcia artystyczne to doskonały sposób na wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce. Obejrzyjcie jak wspaniale się bawiliśmy na naszych spotkaniach.


Od listopada ruszyły w grupie Mróweczki zabawy z językiem angielskim. Aktywność uczestniczących w zajęciach dzieci bazuje na ich naturalnej spontaniczności oraz indywidualnych możliwościach. Nikt nikogo nie ocenia i każdy ma możliwość popełniania własnych błędów. Ogólnie mówiąc zajęcia te mają na celu dostarczanie dzieciom radości i poczucia sukcesu, inspirowanie wyobraźni i umysłu dziecka oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.
Pierwsze listopadowe i grudniowe zajęcia obracały się wokół kręgu tematycznego:

  1. HI, HELLO – powitania i pożegnania.
  2. My name is…, I’m…, What’s your name? – próby przedstawiania się.
  3. Colours – white, black, yellow, blue, green, red, orange, pink, purple, brown – określanie kolorów piłeczek i zabawek zgromadzonych w sali.

Na zdjęciach można zobaczyć jak fantastycznie się bawiliśmy.