Archiwa

Na dzień 13 listopada 2018 nie posiadamy wolnych miejsc w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.


Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych
Na dzień 30 października 2018 dysponujemy 1 wolnym miejscem dla 5-latka.
Osoby zainteresowane składają wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie ZSP w Halinowie.


Na dzień 1 października 2018 dysponujemy wolnymi miejscami:
2 miejsca dla trzylatka w oddziale przedszkolnym;
1 miejsce dla pięciolatka w oddziale przedszkolnym.
Osoby zainteresowane składają wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie ZSP w Halinowie.


Wolne miejsca w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Na dzień 26 września 2018 dysponujemy wolnymi miejscami:
1 miejsce dla trzylatka w przedszkolu;
2 miejsca dla trzylatka w oddziale przedszkolnym;
1 miejsce dla pięciolatka w oddziale przedszkolnym.

Osoby zainteresowane składają wniosek o przyjęcie dziecka w sekretariacie ZSP w Halinowie.


Zebranie rodziców przyjętych do przedszkola dzieci
Zapraszamy rodziców dzieci, które od 1 września po raz pierwszy rozpoczną edukację w naszym przedszkolu.
Spotkanie z nauczycielami wychowania przedszkolnego 27 czerwca (środa) o godz. 18.
Dni adaptacyjne 30 i 31 sierpnia (czwartek, piątek) w godz. 10-12.


W wyniku rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzonych 5 grup przedszkolnych oraz 9 oddziałów przedszkolnych. Przydział nowo przyjętych dzieci do grup i oddziałów odbędzie się w czerwcu. W miarę możliwości uwzględniamy prośby rodziców.


Rekrutacja uzupełniająca została zakończona. Na dzień 23 maja 2018r. nie posiadamy wolnych miejsc w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych.


Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka. W dniach 20 i 23 kwietnia zapraszamy rodziców do sekretariatu ZSP na złożenie podpisu potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka. Sekretariat czynny od 7.00 do 16.00.


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się na tablicach ogłoszeń w budynkach przedszkola i oddziałów przedszkolnych w ZSP w Halinowie – 19.04.2018r.


Szeregowanie list i symulacja podziałów – etap zakończony.


Weryfikacja wniosków – etap zakończony.
W dniach 12.03 – 23.03.2018 odbywa się weryfikacja złożonych wniosków. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku. Wnioski poprawnie zweryfikowane biorą udział w dalszym etapie rekrutacji.


Rejestracja kandydatów i składanie wniosków – etap zakończony.


Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019 rozpoczęła się 26 lutego 2018 o godz. 8.00. Aby zarejestrować kandydata należy korzystać ze strony internetowej

NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>

Strona jest aktywna od poniedziałku 26 lutego od godziny 8.00 do 9 marca do godziny 15.00. Po zalogowaniu należy wypełnić on-line wniosek, wydrukować go i złożyć w sekretariacie Zespołu wraz z niezbędnymi dokumentami. Sekretariat czynny codziennie w godzinach 7.00 – 16.00. W systemie rekrutacji można zarejestrować kandydatów w wieku od 3 do 6 lat – roczniki 2015 – 2012. Dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola nie wymagają ponownej rejestracji – o ile rodzic złożył wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego


Kontynuacja wychowania przedszkolnego – etap zakończony.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
W piątek 23 lutego jest ostatni dzień składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W poniedziałek 26 lutego otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.


Terminy rekrutacji do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych 2018/2019
Terminy rekrutacji Rekrutacja uzupełnająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z potwierdzającymi dokumentami 26.02- 9.03.2018 25.04 – 26.04.2018
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 12.03 – 23.03.2018 27.04 – 11.05.2018
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 19.04.2018 17.05.2018
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka 20.04 – 23.04.2018 18.05.2018
Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 24.04.2018 21.05.2018

Szczegółowe informacje o terminach czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawiera
Zarządzenie Nr 16.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 stycznia 2018 roku

Kryteria naboru do przedszkola oraz sposób dokumentowania ich spełniania zawiera
Uchwała Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku