Archiwa

Rok szkolny 2021/2022

Ramowy rozkład dnia w grupach Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki i Motylki.

Godziny zajęć języka angielskiego i religii.
Religia organizowana jest na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy.