Archiwa

Rok szkolny 2020/2021

Ramowy rozkład dnia w grupach Mróweczki, Żuczki, Pszczółki.

Ramowy rozkład dnia w grupach Biedronki i Motylki.

Harmonogram zajęć z języka angielskiego.

Harmonogram zajęć religii

Religia organizowana jest na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy.