Archiwa

Rok szkolny 2022/2023

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 18.00. W godzinach rannych (7.00 – 8.00) i popołudniowych (17.00 – 18.00) dyżur pełnią wyznaczone grupy.

Godziny prac grup
Mróweczki 7.00-17.00
Żuczki 7.30-17.30
Pszczółki 8.00 – 18.00
Biedronki 7.00 – 17.00
Motylki 7.00 – 17.00
W godzinach 7.00 – 7.30 dzieci z grupy Żuczki przebywają w grupie Mróweczki.
W godzinach 7.00 – 8.00 dzieci z grupy Pszczółki przebywają w grupie Biedronki.
Wszystkie dzieci po zakończonej pracy grup przebywają w grupie Pszczółki.

Ramowy rozkład dnia w grupach Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki i Motylki.

Przedszkole realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci.
„Nasze przedszkole”. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.
Język angielski realizowany jest z wykorzystaniem Programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, którego autorkami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Zajęcia prowadzi nauczycielka Marta Woźnica.

Godziny zajęć języka angielskiego.
Mróweczki – piątek, godzina 11.00 – 11.30
Żuczki – piątek, godzina 10.30 – 11.00
Pszczółki – piątek, godzina 10.00 – 10.30
Biedronki – piątek, godzina 9.30 – 10.00
Motylki – piątek, godzina 9.00 – 9.30
Zajęcia religii organizowane są na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy. Niestety – tym roku szkolnym zajęcia religii w przedszkolu nie będą realizowane z powodu braku nauczyciela.