Archiwa

Rok szkolny 2023/2024

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 18.00. W godzinach rannych (7.00 – 8.00) i popołudniowych (17.00 – 18.00) dyżur pełnią wyznaczone grupy.

Godziny prac grup
Mróweczki 7.00-17.00
Żuczki 7.00-17.00
Pszczółki 7.30 – 16.30
Biedronki 7.30 – 16.30
Motylki 7.30 – 17.30


Do przedszkola dzieci przyprowadzamy w godzinach 7.00 – 8.00.
Rodzic (opiekun) dzieci grup przedszkolnych: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki wchodzi z dzieckiem do strefy dla rodziców – szatni w budynku Przedszkola. Po przebraniu dziecka niezwłocznie odprowadza je do właściwej sali i powierza bezpośrednio nauczycielowi. Nie wchodzi do sali zajęć.
Rodzice (opiekunowie) odbierają dzieci z Przedszkola w godzinach deklarowanych we wniosku rekrutacyjnym. W przypadku wcześniejszego odbioru dziecka, rodzic (opiekun) informuje o tym wychowawców grup, w sposób ustalony w danej grupie.
Odbiór dziecka z grupy Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki następuje bezpośrednio od wychowawcy z sali zajęć. Po odbiorze dziecka rodzic nadzoruje przebranie w szatni i niezwłocznie opuszcza budynek Przedszkola.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci, a także inne ważne akty regulujące pracę przedszkola znajdują się w zakładce w menu lewe Regulaminy —>


Ramowy rozkład dnia w grupach Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki i Motylki.

Przedszkole realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci.
„Nasze przedszkole”. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Język angielski realizowany jest z wykorzystaniem Programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, którego autorkami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Zajęcia prowadzi nauczycielka Marta Woźnica.

Godziny zajęć języka angielskiego.

Piątek 09.00 – 9.30 Mrówki
Piątek 09.30 – 10.00 Żuczki
Piątek 10.00 – 10.30 Biedronki
Piątek 10.30 – 11.00 Pszczółki
piątek 11.00 – 11.30 Motylki

Na życzenie rodziców organizujemy religię. „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Zajęcia religii prowadzi nauczycielka religii Celina Gąsior.

Godziny zajęć religii.

Czwartek 09.00 – 9.30 Mróweczki
Czwartek 09.30 – 10.00 Żuczki
Czwartek 10.00 – 10.30 Pszczółki
Czwartek 10.30 – 11.00 Biedronki
Czwartek 11.00 – 11.30 Motylki