Archiwa

Rok szkolny 2020/2021

Ramowy rozkład dnia w oddziałach 4 i 5-latków.

Ramowy rozkład dnia w oddziałach 5 i 6-latków

Harmonogram zajęć języka angielskiego

Harmonogram zajęć religii

Religia organizowana jest na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy.