Archiwa

Rok szkolny 2022/2023

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 – 18.00. W godzinach rannych (7.00 – 8.00) i popołudniowych (17.00 – 18.00) dyżur pełnią wyznaczone grupy.

Godziny prac grup
Rumianki 7.00-17.00
Bratki 7.30-17.30
Stokrotki 7.00 – 17.00
Niezapominajki 7.30 – 17.30
Maki 8.00 – 18.00

Elfy 7.00 – 17.00
Krasnale 7.00 – 17.00

W godzinach 7.00 – 7.30 dzieci z grupy Bratki przebywają w grupie Rumianki.
W godzinach 7.00 – 7.30 dzieci z grupy Niezapominajki przebywają w grupie Stokrotki.
W godzinach 7.00 – 8.00 dzieci z grupy Maki przebywają w grupie Stokrotki.
W godzinach 17.00 – 18.00 dzieci z grup kończących pracę przebywają w grupie Maki.

Ramowy rozkład dnia w oddziałach: Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki, Elfy, Krasnale.

Odziały przedszkolne realizują program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci
„Nasze przedszkole”. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Język angielski realizowany jest z wykorzystaniem Programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, którego autorkami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Zajęcia języka angielskiego prowadzi nauczycielka Małgorzata Kuriata.

Harmonogram zajęć języka angielskiego.
Rumianki – wtorek, godzina 9.00 – 9.30
Bratki – wtorek, godzina 9.30 – 10.00
Stokrotki – wtorek, godzina 10.00 – 10.30
Niezapominajki – wtorek, godzina 10.30 – 11.00
Maki – wtorek, godzina 11.00 – 11.30
Krasnale – środa, godzina 10.30 – 11.00
Elfy – czwartek, godzina 10.00 – 10.30

Zajęcia religii
Zajęcia religii organizowane są na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy. Niestety – tym roku szkolnym zajęcia religii w oddziałach przedszkolnych nie będą realizowane z powodu braku nauczyciela.