Archiwa

Rok szkolny 2023/2024

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00 – 18.00. W godzinach rannych (7.00 – 8.00) i popołudniowych (17.00 – 18.00) dyżur pełnią wyznaczone grupy.

Godziny prac grup
Rumianki 7.00-17.00
Bratki 7.30-17.30
Stokrotki 8.00 – 18.00
Niezapominajki 7.00 – 17.00
Maki 7.00 – 17.00
Krasnale 7.00 – 17.00


Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach 7.00 – 8.00.
Rodzic (opiekun) dzieci z oddziałów przedszkolnych: Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki wchodzi z dzieckiem do budynku szkoły wejściem głównym, gdzie w strefie dla rodziców – portierni, powierza dziecko wyznaczonemu pracownikowi oddziałów przedszkolnych, który nadzoruje przebranie dziecka i odprowadza je do właściwej sali. Niedozwolone jest zostawianie dzieci przez rodziców bez powierzenia opiece wyznaczonemu pracownikowi.
Odbiór dziecka z grupy Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki następuje poprzez bezpośrednie połączenie z wychowawcą za pomocą aplikacji Microsoft Teams z włączoną kamerą i mikrofonem. Urządzenia umożliwiające połączenie znajdują się w strefie dla rodziców, na portierni w wejściu głównym do szkoły. Wyznaczony pracownik portierni nadzoruje proces łączenia rodzica (opiekuna) z wychowawcą grupy. Wyznaczony pracownik oddziałów przedszkolnych udaje się po dziecko, nadzoruje jego przebranie w szatni i przekazuje je osobie odbierającej, oczekującej w portierni.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci, a także inne ważne akty regulujące pracę przedszkola znajdują się w zakładce w menu lewe Regulaminy —>


Ramowy rozkład dnia w oddziałach: Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki, Krasnale.

Odziały przedszkolne realizują program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci
„Nasze przedszkole”. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Język angielski realizowany jest z wykorzystaniem Programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, którego autorkami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska. Zajęcia języka angielskiego w grupach „za szybą” prowadzi nauczycielka Kamila Zbiciak, a w Krasnalach nauczycielka Małgorzata Kuriata

Harmonogram zajęć języka angielskiego.
Czwartek 09.00 – 09.30 Maki
Czwartek 09.30 – 10.00 Niezapominajki
Czwartek 10.00 – 10.30 Stokrotki
Czwartek 10.30 – 11.0 Bratki
Czwartek 11.00 – 11.30 Rumianki
Środa 09.00 – 9.30 Krasnale

Zajęcia religii
Zajęcia religii organizowane są na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy. Zajęcia prowadzi nauczycielka religii Celina Gąsior.

Harmonogram zajęć religii.
Poniedziałek 10.00 – 10.00 Krasnale
Poniedziałek 10.30 – 11.00 Bratki
Poniedziałek 11.00 – 11.30 Rumianki
Poniedziałek 11.30 – 12.00 Niezapominajki
Poniedziałek 12.00 – 12.30 Maki
Poniedziałek 12.30 – 13.00 Stokrotki