Archiwa

Rok szkolny 2021/2022

Ramowy rozkład dnia w oddziałach 4 i 5-latków.

Godziny zajęć języka angielskiego i religii

Religia organizowana jest na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy.