Archiwa

„Dziecięca matematyka” to zajęcia realizowane w formie koła zainteresowań dla dzieci z grupy Stokrotki. W piątkowe popołudnia przedszkolaki poznają świat matematyki poprzez różne rodzaju zabawy dydaktyczne i ruchowe. Główne cele zajęć to rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej, zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, wyzwalanie twórczej aktywności, wdrażanie do logicznego myślenia, zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, interpretowanie informacji, wyciąganie wniosków poparte poprawnym rozumowaniem.


Pierwszy realizowany temat to „Świat figur geometrycznych”. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości z zakresu figur geometrycznych. Brały udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych, układały kształty figur z klocków jak i z własnych ciał.