Archiwa

Nowe Przedszkole w Hipolitowie
Nowoczesne, funkcjonalne i w pełni wyposażone. Nowe Przedszkole w Hipolitowie otwieramy 1 września 2024 roku. Etap składania wniosków do nowego przedszkola zakończył się. Witamy nowe Dzieci i ich Rodziców.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Do 18 lutego 2024r. uruchomiamy etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 11 marca 2024 otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>
Wydrukowany i podpisany przez opiekunów prawnych dziecka wniosek składamy w sekretariacie szkoły – budynek C (wejście od ul. Plusa), pokój 0.07.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 11 marca do 22 marca 2024 r.
  2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System zostanie otwarty w dniu 11 marca 2024.
   NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>
  3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2021-2018) zamieszkałe w gminie Halinów.
  5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
  6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  7. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
  8. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
  9. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie punkty oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania. UCHWAŁA Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017—>>>

UCHWAŁA XXXII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017r. —>>>


Terminarz rekrutacji (*) i rekrutacji uzupełniającej (**)
Na podstawie Zarządzenia Nr 7.2024 Burmistrza Halinowa z dnia 18 stycznia 2024 r.


Czynności (*) (**)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11.03.2024, godz. 8.00
22.03.2024, godz. 15.00
24.04.2024
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 25.03.2024-2.04.2024 25.04.2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 8.04.2024, godz. 12.00 26.04.2024, godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 9.04.2024, godz. 8.00
16.04.2024, godz. 15.00
26.04.2024, godz. 12.00
30.04.2024, godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 17.04.2024, godz. 12.00 30.04.2024, godz. 12.00