Archiwa

Szanowni Rodzice Nowych Przedszkolnych Dzieci.
Informacja o przydziale nowoprzyjętych dzieci do grup znajduje się w holu wejściowym do budynku ZSP w Halinowie, wejście od ulicy Prusa.
Informację można również uzyskać pod telefonem 515 291 130 w godzinach 7.00 – 14.00. Wszystkie prośby zostały uwzględnione.


Rekrutacja zakończona. Tworzenie grup.
Zachęcamy rodziców dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji do składania w sekretariacie pisemnych próśb dotyczących połączenia w jednej grupie koleżanek lub kolegów. Powstaną trzy nowe grupy trzylatków i chętnie w miarę możliwości spełnimy prośby rodziców. Grupy będą tworzone w pierwszym tygodniu lipca dlatego wszystkie sugestie przyjmujemy do końca czerwca. Dni otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców planujemy w ostatnim tygodniu sierpnia.


Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego
Koniecznie rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego. W dniach 30.03.2023, godz. 8.00 05.04.2023, godz. 15.00 składają pisemne oświadczenie w sekretariacie – – budynek C (wejście od ul. Plusa), pokój 0.07. Bez potwierdzenia woli wniosek zostanie odrzucony.

Wzór wniosku potwierdzenia woli TUTAJ KLIK


Lista zakwalifikowanych do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego
Etap weryfikacji wniosków jest zamknięty. Listy zakwalifikowanych do przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zostaną udostępnione w dniu 29 marca 2023r. o godzinie 12.00 w przedsionku portierni – wejście od ul. Okuniewskiej oraz w budynku przedszkola. Informacje o zakwalifikowaniu dziecka można również uzyskać telefonicznie – (22) 783-60-90 sekretariat ds. uczniów, również od godziny 12.00.


24.02.2023r. Dziękujemy Rodzicom za złożenie wniosków o kontynuacje wychowania przedszkolnego. Miejsca w przedszkolu dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne są zapewnione. W dniu 6 marca 2023r. zostanie otwarty system rekrutacji do przedszkola dla nowych dzieci.
KLIKNIJ W LINK NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Do 18 lutego 2023r. uruchomiamy etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 6 marca 2023 otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>
Wydrukowany i podpisany przez opiekunów prawnych dziecka wniosek składamy w sekretariacie szkoły – budynek C (wejście od ul. Plusa), pokój 0.07.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 6 marca do 16 marca 2023 r.
  2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System zostanie otwarty w dniu 6 marca 2023.
   NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>
  3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2020-2017) zamieszkałe w gminie Halinów.
  5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
  6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  8. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
  9. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
  10. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie punkty oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania. UCHWAŁA Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017—>>>

UCHWAŁA XXXII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017r. —>>>


Terminarz rekrutacji (*) i rekrutacji uzupełniającej (**)
Na podstawie Zarządzenia Nr 10.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 23 stycznia 2023 r.


Czynności (*) (**)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 06.03.2023, godz. 8.00
16.03.2023, godz. 15.00
24.04.2023
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 20.03.2023-24.03.2023 24.04.2023
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.03.2023, godz. 12.00 27.04.2023, godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 30.03.2023, godz. 8.00
05.04.2023, godz. 15.00
27.04.2023, godz. 12.00
28.04.2023, godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 6.04.2023, godz. 12.00 28.04.2023, godz. 12.00