Archiwa

W wyniku rekrutacji nowych dzieci, a także kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej jednostce w roku szkolnym 2022/2023 utworzono 5 grup przedszkolnych i 12 oddziałów przedszkolnych.
W budynku przedszkola mamy grupy nowych dzieci: Mróweczki, Żuczki, Pszczółki i Biedronki oraz grupę kontynuującą Motylki (dawne Żuczki).
W budynku A („za szklaną szybą”) mamy oddziały dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne: Rumianki (dawniej Mróweczki), Bratki, Stokrotki (dawniej Rumianki), Niezapominajki (dawniej Biedronki) i Maki (dawniej Stokrotki).
W budynku AD w sali 20 oddział Krasnale (dawniej Pszczółki).
W budynku B oddział Elfy (dawniej Motylki) oraz oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego tzw. zerówki: 0a, 0b, 0c, 0d, 0e.


Dla dzieci, które nie zostały przyjęte do naszego przedszkola organ prowadzący ZSP w Halinowie wyznaczy przedszkole. Proszę oczekiwać wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 8.04.2022, godz. 12.00


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – – etap zamknięty.
W dniach 31.03.2022, godz. 8.00 – 07.04.2022, godz. 15.00 rodzice składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
Wzór wniosku – potwierdzenie woli –>>


30.03.2022, godz. 12.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Weryfikacja wniosków – etap zamknięty
W dniach 21 – 25 marca 2022 trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola – etap zamknięty
W dniu 18 marca o godzinie 15.00 mija termin składania wniosków. Czekamy w sekretariatach ZSP w Halinowie – wejście od ulicy Prusa.


Wprowadzanie do systemu dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne – etap zamknięty
Dziękujemy rodzicom za terminowe złożenie wniosków o kontynuację wychowania przedszkolnego. W dniach 3.03.2022, godz. 11.30 do 7.03.2022, godzina 15.00. komisja rekrutacyjna wprowadza do systemu dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszej jednostce. Po zamknięciu etapu wprowadzanie kontynuacji nie będzie możliwe.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Od 21 lutego do 28 lutego uruchomiamy etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 8 marca 2022 otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>
Wydrukowany i podpisany przez opiekunów prawnych dziecka wniosek składamy w sekretariacie szkoły – budynek C (wejście od ul. Plusa), pokój 0.07.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 8 marca do 18 marca 2022 r.
  2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System zostanie otwarty w dniu 8 marca 2022.
   NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>
  3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2019-2016) zamieszkałe w gminie Halinów.
  5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
  6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
  7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  8. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
  9. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
  10. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie oraz punkt oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania. UCHWAŁA Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017—>>>

UCHWAŁA XXXII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI.285.2017r. —>>>


Terminarz rekrutacji (*) i rekrutacji uzupełniającej (**)
Na podstawie Zarządzenia Nr 15.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zarządzenie nr 27.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 15.2022 Burmistrza Halinowa z dnia 31 stycznia 2022r.


Czynności (*) (**)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 08.03.2022, godz. 8.00
18.03.2022, godz. 15.00
25.04.2022
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 21.03.2022-25.03.2022 26.04.2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 30.03.2022, godz. 12.00 28.04.2022, godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 31.03.2022, godz. 8.00
07.04.2022, godz. 15.00
28.04.2022, godz. 12.00
29.04.2022, godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8.04.2022, godz. 12.00 29.04.2022, godz. 12.00

Kontynuacja wychowania przedszkolnego.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Od 21 lutego do 28 lutego uruchomiamy etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 8 marca 2022 otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>