Archiwa

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 w ZSP w Halinowie utworzono łącznie 16 grup i oddziałów przedszkolnych. Są to grupy składające się z dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w rekrutacji. Obecnie brak wolnych miejsc.


Informacja dla nowo przyjętych trzylatków w rekrutacji na rok 2020/2021
W wyniku rekrutacji utworzone zostaną trzy nowe grupy trzylatków. Prośbę rodzica dotyczącą przydziału do grupy własnego dziecka można kierować na adres mailowy Zespołu szkolahalinow@halinow.pl do 30 kwietnia 2020. W maju nastąpi przydział dzieci do grup. Postaramy się uwzględnić prośby rodziców dotyczące najbliższej koleżanki/kolegi dziecka. Przydział wychowawstw nastąpi po rekrutacji uzupełniającej czyli w ostatnim tygodniu sierpnia.
Dzieci 4, 5 i 6-letnie zostaną przydzielone w miarę możliwości do grup rówieśniczych. Ze względu na ilość dzieci nie zawsze podzielną przez 25 – przewidywane są grupy różnorodne wiekowo.


Zmiana terminów rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli
Zarządzenie Nr 43.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 13.2020 z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 3 sierpnia 2020r.


Etapy rekrutacji


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 1.04.2020


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 30.03.2020-31.03.2020. Etap zamknięty.
Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim zamknięcie szkół i przedszkoli rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na jeden z dwóch opisanych poniżej sposobów:

 • Drogą elektroniczną. Na maila ZSP w Halinowie szkolahalinow@halinow.pl rodzic wysyła wiadomość o treści:
  „Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………. (to wpisujemy imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia) zakwalifikowanego do przedszkola/oddziałów przedszkolnych (proszę zostawić właściwe określenie) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie na rok szkolny 2020/2021.
  Podpis czyli imię i nazwisko rodzica”
  Powyższa wiadomość uzupełniona właściwymi danymi musi być wysłana z poczty elektronicznej rodzica użytej w systemie rekrutacji.
 • W wejściu głównym do budynku ZSP w Halinowie (wejście od ul. Okuniewskiej 115) w terminach 30.03.2020-31.03.2020 będą znajdowały się druki deklaracji potwierdzenia woli, które na miejscu można wypełnić i złożyć. Duk można również wypełnić w domu pobierając go Tutaj —>>>

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2020.
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów będą wywieszone w budynku ZSP w Halinowie (wejście główne od ul. Okuniewskiej 115).
Rodzic może sam sprawdzić status dziecka logując się do systemu – do czego zachęcamy.


Symulacja przydziału kandydatów do poszczególnych przedszkoli. Od 17.03.2020 do 20.03.2020. Etap zamknięty.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 16.03.2020 do 20.03.2020. Etap zamknięty.


Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 24.02.2020 (g.8.00) do 06.03.2020 (g.15.00). Etap zamknięty.


ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 24 lutego do 6 marca 2020 r.
 2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>
 3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2017-2014) zamieszkałe w gminie Halinów.
 5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola lub oddziały zerowe w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
 8. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
 9. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
 10. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie oraz punkt oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania. UCHWAŁA —>>>
 11. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się do kawiarenki internetowej w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 – wejście do ulicy Bema godz. otwarcia 10.00 – 17.00 lub do przedszkola pierwszego wyboru.

Terminarz rekrutacji (*) i rekrutacji uzupełniającej (**)
Na podstawie Zarządzenia Nr 13.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 28 stycznia 2020 r.


Czynności (*) (**)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24.02.2020 (g.8.00)-06.03.2020 (g.15.00) 06.04.2020 (g.8.00)-07.04.2020 (g.15.00)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 16.03.2020-20.03.2020 08.04.2020-15.04.2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2020 16.04.2020
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 30.03.2020-31.03.2020 17.04.2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 01.04.2020 20.04.2020

Kontynuacja wychowania przedszkolnego.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Od 10 lutego 2020 do 21 lutego 2020 trwa etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 24 lutego otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>