Archiwa

Przedszkole dysponuje 1 wolnym miejscem w 3 latkach – grupa Żuczki. 1 grudnia 2019.


W wyniku rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 utworzono 5 grup przedszkolnych oraz 9 oddziałów przedszkolnych. Brak wolnych miejsc.


Rekrutacja właściwa i uzupełniająca dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok 2019/2020 zakończona. Przedszkole i oddziały przedszkolne nie dysponują już wolnymi miejscami. W maju tworzone będą grupy przedszkolne z przyjętych dzieci. Postaramy się w miarę możliwości uwzględnić prośby rodziców dotyczące łączenia w jednej grupie wskazanych rówieśników. Na pisemne prośby rodziców, o ile nie zostały jeszcze złożone w sekretariacie, czekamy do 15 maja. Grupy kontynuujące wychowanie przedszkolne nie ulegają zmianie.


Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 26 marca 2019
Składanie wniosków – etap zakończony
Od 28 lutego 2019 trwa rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Aby rozpocząć procedurę składania wniosku KLIKNIJ TUTAJ ->>>
Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Rekrutacja trwa do 08 marca 2019 do godziny 15.00.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego – etap zakończony.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
Do 25 lutego 2019 trwa etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 28 lutego otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.


ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 29 lutego do 26 marca 2019 r.
 2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2016-2013) zamieszkałe w gminie Halinów.
 5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola lub oddziały zerowe w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
 8. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
 9. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
 10. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie oraz punkt oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania.
 11. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą zgłosić się do kawiarenki internetowej w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1 – wejście do ulicy Bema godz. otwarcia 10.00 – 17.00 lub do przedszkola pierwszego wyboru.
Terminy rekrutacji do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych 2019/2020
Terminy rekrutacji Rekrutacja uzupełniająca
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 28.02.2019 (g.8.00)-08.03.2019 (g.15.00) 01.04.2019 (g.8.00)-02.04.2019 (g.15.00)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.03.2010-15.03.2019 08.04.2019-13.04.2019
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019 15.04.2019
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21.03.2019-22.03.2019 17.04.2019
Podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 26.03.2019 19.04.2019

Szczegółowe informacje o terminach czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zawiera
Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 31 stycznia 2019 r. – załącznik 1.

Kryteria naboru do przedszkola oraz sposób dokumentowania ich spełniania zawiera
Uchwała Nr XXXI.285.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017 roku