Archiwa

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie utworzono:

5 grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 4 lat;
12 oddziałów przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 lat.
Grupy przedszkolne to Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki. Sale grup znajdują się w budynku przedszkola.

Oddziały przedszkolne to Rumianki, Bratki, Stokrotki, Niezapominajki, Maki, Elfy, Smerfy, Krasnale, 0A, 0B, 0C, 0D. Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w budynku szkoły. Dzieci 6-letnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne.


Rekrutacja zakończona. W maju dyrektor ZSP będzie tworzył grupy przedszkolne. Przyjmujemy podania z prośbami rodziców dotyczące najbliższych koleżanek i kolegów własnych pociech. Jeśli tylko będzie możliwe – przy tworzeniu grup uwzględnimy prośby rodziców.


Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dostępne na portierni w wejściu głównym do ZSP – ul. Okuniewska. Wszyscy kandydaci zostali poinformowani przez system vulcan. Dla kandydatów nieprzyjętych organ prowadzący wyznaczy jednostkę przedszkolną.


W dniach 8, 9 kwietnia 2021r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Skan potwierdzenia można przesłać na adres szkolahalinow@halinow.pl lub złożyć w skrzynce podawczej – wejście od ul. Okuniewskiej. Brak potwierdzenie woli skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych dostępne na portierni w wejściu głównym do ZSP – ul. Okuniewska. Wszyscy kandydaci zostali poinformowani przez system vulcan o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu w rekrutacji. Etap zamknięty.


Od 22 do 26 marca 2021r. trwa weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Etap zamknięty.


8 marca 2021 rusza – 19 marca 2021 trwa rekrutacja do przedszkola. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Etap zamknięty.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ HALINÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Rekrutacja do przedszkoli (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego) prowadzona jest w dniach od 8 marca do 18 marca 2021 r.
 2. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
  NABÓR DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH —>>>
 3. Wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszenia należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział: dzieci 3-6 lat (urodzone w latach 2018-2015) zamieszkałe w gminie Halinów.
 5. Rodzicom, którzy nie zgłoszą dziecka 6 letniego do elektronicznego systemu rekrutacji w wyznaczonym terminie, organ prowadzący wskaże placówkę na terenie Gminy Halinów, w której dziecko będzie odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
 8. Przed wybraniem danego przedszkola należy zapoznać się z jego ofertą.
 9. Szczegółowe zasady logowania i składania dokumentów do przedszkoli znajdują się w plikach pomocy.
 10. Szczegółowe kryteria naboru i przyznawane za nie oraz punkt oraz dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów znajdują się w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie zamieszczonej w plikach do pobrania. UCHWAŁA —>>>

Terminarz rekrutacji (*) i rekrutacji uzupełniającej (**)
Na podstawie Zarządzenia Nr 16.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Halinowa z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 16.2021 z dnia 28 stycznia 2021.


Czynności (*) (**)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 08.03.2021 (g.8.00)-19.03.2021 (g.15.00) 19.04.2021 (g.8.00)-20.04.2021 (g.15.00)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 22.03.2021-26.03.2021 21.04.2021-23.04.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.03.2021 26.04.2021
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 08.04.2021-09.04.2021 27.04.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12.04.2021 28.04.2021

Kontynuacja wychowania przedszkolnego.


Szanowni Rodzice dzieci z naszego przedszkola i naszych oddziałów przedszkolnych.
W lutym uruchomiony zostanie etap składania wniosku o kontynuację wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Złożenie wniosku zapewni dziecku miejsce w naszym przedszkolu lub w oddziałach przedszkolnych. W dniu 8 marca 2021 otwieramy rekrutację dla nowych dzieci. Udostępniamy wszystkie wolne miejsca w przedszkolu, nie zajęte kontynuacją wychowania przedszkolnego.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego w ZSP w Halinowie —>>>