Archiwa

Rok szkolny 2018/2019

Sale grup znajdują się w budynku przedszkola.
W godzinach 7.00 – 8.00 dzieci z grupy Pszczółki przebywają w grupie w Żuczki – sala 2, a dzieci z grupy Biedronki przebywają w grupie Motylki – sala 5.
W godzinach 17.00 – 18.00 dzieci z grupy Mróweczki i Żuczki przebywają w grupie Pszczółki – sala 3, a dzieci z grupy Motylki przebywają w grupie Biedronki – sala 4.

Grupa I Mróweczki
sala nr 1.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Monika Borucka
Joanna Mataszek

Pomoc nauczyciela:
Joanna Nowakowska
mborucka j_mataszek
Grupa II Żuczki
sala nr 2.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Natalia Szulim
Marta Woźnica

Pomoc nauczyciela:
Lidia Frankowska
n_szulim m_woznica
Grupa III Pszczółki
sala nr 1.
Godziny pracy 8.00 – 18.00
Wychowawczynie:
Luiza Błaszczak
Beata Domańska

Pomoc nauczyciela:
Wioletta Chudek
l_blaszczak b_domanska
Grupa IV Biedronki
sala nr 2.
Godziny pracy 8.00 – 18.00
Wychowawczynie:
Joanna Antosz
Joanna Jaczewska

Pomoc nauczyciela:
Aneta Wocial
j_antosz j_jaczewska
Grupa V Motylki
sala nr 3.
Godziny pracy 7.00 – 17.00
Wychowawczynie:
Cecylia Banaszek
Jolanta Pasik

Pomoc nauczyciela:
Kinga Rek
c_banaszek j_pasik