Archiwa

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie utworzono:

  • 5 grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 4 lat;
  • 9 oddziałów przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 lat.

Grupy przedszkolne to Mróweczki, Żuczki, Pszczółki, Biedronki, Motylki. Sale grup znajdują się w budynku przedszkola.

Oddziały przedszkolne to Rumianki, Bratki, Stokrotki, Maki, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E. Sale oddziałów przedszkolnych znajdują się w budynku szkoły. Dzieci 6-letnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne.

Ważne informacje dla rodziców umieszczane są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku przedszkola i budynku szkoły oraz na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolehalinow.edu.pl

Wszystkie grupy i oddziały dla dzieci 3 – 5-letnich realizują
Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci „Nasze przedszkole”. Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.
Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Grupy dla dzieci 6-letnich (oa, 0b, 0c, 0d, 0e) realizują

Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka, do pierwszaka”
Autorzy: Iwona Broda, wydawnictwo: WSiP

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z obowiązującą podstawą programową.

Dla dzieci sześcioletnich wskazany jest pakiet materiałów edukacyjnych „Plac zabaw. Sześciolatek”.
Pakiet składa się z elementów:

  • Plac zabaw. Sześciolatek. BOX
  • Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy cz. 1.
  • Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy cz. 2.
  • Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy cz. 3.
  • Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy cz. 4.
  • Plac zabaw. Księga zabaw z literami.
  • Plac zabaw. Wyprawka.
  • Plac zabaw. Alfabet.