Archiwa

Rok szkolny 2021/2022

Ramowy rozkład dnia w grupach dzieci 6-letnich.

Godziny zajęć języka angielskiego i religii.
Religia organizowana jest na prośbę rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy.

Godziny pracy grup

0A Codziennie 7.30 – 17.30
0B poniedziałek i czwartek 7.30 – 17.30
wtorek, środa, piątek 7.30 – 16.30
0C poniedziałek, wtorek 7.45 – 17.15
środa, piątek 7.45 – 16.15
czwartek 7.45 – 16.45
0D poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.00 – 16.00
czwartek 7.00 – 17.00