Archiwa

Rok szkolny 2023/2024

Ramowy rozkład dnia w grupach dzieci 6-letnich.

Oddziały zerowe realizują program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój dzieci „Nasze przedszkole”. Autorki: Małgorzata Kwaśniewska,
Wiesława Żaba-Żabińska


Dzieci do przedszkola przyprowadzamy w godzinach 7.00 – 8.00. To ważne ponieważ obowiązkowe zajęcia dla sześciolatków odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00.
Rodzic (opiekun) dzieci z oddziałów 0a, 0b, 0c, 0d, 0e oraz Krasnale wchodzi z dzieckiem do szkoły wejściem do szatni, gdzie w strefie dla rodziców – przedsionku szatni, powierza dziecko wyznaczonemu nauczycielowi przedszkola, który nadzoruje przebranie dziecka i odprowadza je do właściwej sali. O godzinie 8.10 wejście do szatni jest zamykane. Rodzic musi oczekiwać na wyznaczonego pracownika obsługi w strefie dla rodzica – portierni. Prosimy o punktualność.
Odbiór dzieci z grup 0a, 0b, 0c, 0d, 0e oraz Krasnale następuje bezpośrednio z sali zajęć w ustalonych z wychowawcą godzinach. Rodzic (opiekun) po okazaniu pracownikowi portierni Upoważnienia Dyrektora ZSP w Halinowie, udaje się bez zbędnej zwłoki bezpośrednio do sali zajęć. Po odbiorze dziecka rodzic nadzoruje przebranie w szatni i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci, a także inne ważne akty regulujące pracę przedszkola znajdują się w zakładce w menu lewe Regulaminy —>


0a Poniedziałek 7.45 – 17.45; wtorek – piątek 16.45
0b Poniedziałek – piątek 7.30 – 16.30; wtorek 7.30 – 17.30
0c Poniedziałek – piątek 7.30 – 16.30; środa 7.30 – 17.30
0d Poniedziałek – piątek 7.45 – 16.45; czwartek 7.45 – 17.45
0E Poniedziałek – piątek 7.15 – 16.15; piątek 7.15 – 17.17
0F Poniedziałek – piątek 7.50 – 12.30
Krasnale Poniedziałek – piątek 7.00 – 17.00

Język angielski realizowany jest z wykorzystaniem
Programu nauczania języka angielskiego w przedszkolu, którego autorkami są: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska.
Zajęcia prowadzi nauczycielka Małgorzata Kuriata.

środa 09.30 – 10.00 piątek 10.30 – 11.00 grupa 0A
poniedziałek 10.30 – 11.00 środa 10.30 – 11.00 grupa 0 B
poniedziałek 11.00 – 11.30 środa 10.00 – 10.30 0 C
poniedziałek 09.30 10.00 piątek 09.30 – 10.00 grupa 0 D
poniedziałek 09.00 – 09.30 piątek 10.00 – 10.30 grupa 0 E
poniedziałek 10.00 – 10.30 piątek 09.00 – 09.30 grupa 0 F

Zajęcia religii organizowane są na życzenie rodziców. Wniosek o zorganizowanie religii składamy u wychowawcy grupy. Na zajęciach realizowany jest program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „Kochamy dobrego Boga”, którego autorami jest Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Zajęcia prowadzi nauczycielka religii Celina Gąsior.

0a – Wtorek 10.30 – 11.00. Piątek 09.00 – 09.30
0b – Wtorek 11.00 – 11.30. Piątek 09.30 – 10.00
0c – Wtorek 11.30 – 12.00. Piątek 10.00 – 10.30
0d – Wtorek 09.30 – 10.00. Czwartek 12.00 – 12.30
0e – Wtorek 09.00 – 09.30. Czwartek 11.30 – 12.00
0f – Wtorek 10.00 – 10.30. Czwartek 12.30 – 13.00