Archiwa

Rok szkolny 2023/2024


Zaproszenie dla rodziców
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku zaprasza na spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnością (ruchową, intelektualną, słuchową, wzrokową, zaburzeniami rozwoju – w tym z zespołem Aspergera)
Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b, 14 listopada 2023 roku o godz. 17.00
Spotkanie poprowadzą: Anna Bronisz i Katarzyna Konopka


Uwaga. Od 1 września 2023r. zmienia się stawka za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
Nowa stawka wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki.


Rok szkolny 2022/2023


Uwaga. Od 1 września 2022r. zmienia się stawka za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
Do tej pory opłata wynosiła 1zł, obecnie nowa stawka to 1,14zł.


Rok szkolny 2021/2022
Szkolenie dla rodziców – Profilaktyka zaburzeń mowy i stymulowanie rozwoju małego dziecka
Szanowni Państwo,
Zapraszamy w imieniu Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, pani Iwony Reszelskiej-Maćkowiak na kolejny wykład Uniwersytetu Świadomego Rodzica, który jak poprzednie odbędzie się w sieci na platformie Youtube. Tym razem będzie on poświęcony „Profilaktyce zaburzeń mowy i stymulowaniu rozwoju małego dziecka”.
Szkolenie odbędzie się 17 lutego 2022r. o godzinie 18.00.

Link do wykładu: https://youtu.be/jJLpXcnLeh0


Szkolenie dla Rodziców dzieci 3 – 6 – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.
Szanowni Rodzice,
Wychodząc naprzeciw pojawiającym się potrzebom edukacyjnym w ujęciu aspektów wychowawczych, serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku 3-6 lat na bezpłatne specjalnie przygotowane, zamknięte Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.
Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych trenerów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Zajęcia mają charakter wykładu popartego częścią praktyczną.
Warsztaty przeprowadzone zostaną na Auli ZSP w Halinowie
w dwóch terminach do wyboru:

 • 16 lutego w godzinach 17:30-19:00,
 • 23 lutego w godzinach 17:30-19:00,

Zapisów można dokonywać mailowo na adres: warsztaty.halinow@gmail.com
W tytule proszę wpisać datę wybranego warsztatu, zaś w treści proszę podać następujące dane: imię i nazwisko rodzica, numer telefonu kontaktowego, a także imię, nazwisko i nazwę grupy przedszkolnej do której uczęszcza dziecko.
Tematyka Warsztatów:
16 lutego 2022 r. „Zasady i ustalanie granic”

 • Do czego potrzebne nam są granice w wychowaniu i dlaczego są takie ważne?
 • Normy i zasady w wychowaniu dziecka.
 • Jak umiejętnie wyznaczać granice.
 • Skuteczne wydawanie poleceń.
 • Konsekwencje, nagrody, przywileje.

23 lutego 2022 r. „Komunikacja. System kar i nagród”

 • Kiedy karać, kiedy nagradzać – stosowanie konsekwencji i rodzaje nagród.
 • Komunikacja i emocje.
 • Trudne zachowania – wymuszanie, manipulacja.
 • Dziecięce wybuchy złości.
 • Porozumienie bez przemocy – właściwe rozumienie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na podany w ogłoszeniu adres mailowy.

Organizator,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie
Rada Rodziców Przedszkola