Archiwa

Drodzy Rodzice
Uruchamiamy dla wszystkich uczniów i nauczycieli aplikację Microsoft Teams, za pomocą której możliwa będzie realizacja w miarę potrzeb zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
Prosimy rodziców o instalacje aplikacji.

Jak pierwszy raz zalogować się do aplikacji i jak zainstalować aplikację przedstawia link poniżej.

Instalacja i logowanie.

Ważne!!!
Jeśli jesteś uczniem Zespołu – login i hasło do pierwszego logowania już dawno otrzymałeś od wychowawcy.
Jeśli jesteś nowym uczniem naszego Zespołu – poproś o dane do logowania na MS Teams przez dziennik elektroniczny od Dyrektor Lidii Kołakowskiej.
Jeśli zapomniałeś hasła możemy je zresetować – poproś o reset hasła przez dziennik elektroniczny od Dyrektor Lidii Kołakowskiej.
Uwaga.

Dane do pierwszego logowania najlepiej skopiować i wkleić. Przy pierwszym logowaniu poproszą o zmianę hasła. Proszę koniecznie zapamiętać nowe hasło.

MS Teams to do doskonała platforma do wykorzystania w godzinach dostępności nauczycielka. Można spokojnie porozmawiać. Każda nauczycielka 1 godzinę w tygodniu przeznacza właśnie na takie kontakty. Zapraszamy.

W przypadku konieczności uruchomienia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość każda z nauczycielek będzie dostępna zgodnie z grafikiem swojej pracy oraz raz dziennie będzie prowadziła zajęcia dla dzieci.